Bovikstjärn och Vörtskär, Husum

Vörtskär med barktippen vid Husumfabriien och Bovikstjärn innanför barktippen är en spännande fågellokal med tidiga vårfåglar och  sena höstfåglar. Lokalen har också en sor potential som raritetslokal genom närheten till havet med den upplysta Husumfabriken som ses från långt håll av östliga flyttare på väg över Bottenviken på höstarna.

Var 
Bovikstjärn och Vörtskär ligger vid Gammelåns (Husåns) gamla utlopp till havet 
alldeles öster om Husumfabrikens vedgård. Från fyrvägskorsningen precis före 
grindarna till Husumfabriken ser man vedgården och brandstationen österut. 
 
När 
Fågelskådning vid Vörtskär och barktippen kan företas när som helst under året. I 
mars och april är många arter tidiga här och under hösten i september till mitten 
av november är lokalen högintressant. Bovikstjärn blir intressantast vid 
islossningen i början av maj och under juni månad när bl.a. sångare dyker upp. 
 
Naturbeskrivning
Området är ett mycket påverkat och förändrat område beroende på närheten till 
Husumfabriken. Det som idag kallas Gammelån är Husåns gamla utlopp till havet som 
förändrades när Husumfabriken byggde sin barktipp öster om fabriken och fyllde ut 
utloppet och havsområdet så att ön Vörtskär fick förbindelse med fastlandet. 
Bovikstjärn blev en konstgjord sjö (tjärn) innanför barktippen. Idag är den 
kringgärdad av en uppväxande alskog. I fågelskådarkretsar är det känt att 
artificiella miljöer ofta utgör attraktioner för ovanligare fågelarter varför 
området vid Bovikstjärn och Vörtskär är spännande marker året om. Speciellt 
intressant är barktippen där nytt material hela tiden deponeras vilket gör att det 
ofta finns barmark här även på vintern och i områden som inte rörts på en tid 
frodas ogräs.