Mellansels bioreningsdammar

De konstgjorda dammarna gränsande till Moälven i Mellansel är en attraktiv plats för rastande änder och vadare.  
 

Vy över bioreningsdammen i Mellansel. Foto. Thomas Birkö.


Var.
Dammarna ligger längs vägen från Mellansel mot Brandtjäl. Du hittar avtagsvägen i östra delen av samhället vid järnvägsövergången längs Mo/Gottnevägen. Ta av vid  Sjödins Sport in på vägen mot Mellansels tempererade utebad och Brandtjäl. Följ vägen en kortare bit tills du ser skylten reningsdammar. Där tar du vänster och kör över en obevakad järnvägsövergång. OBS! Var försiktig här det är delvis dåligt sikt!. Kör fram till silon och parkera där. Dammarna hittar du lätt och det är framförallt den gamla dammen som är intressant.

När.
Bästa tiden är vår och sommar men även hösten är intressant.

I dammarna finns häckande knipa, gräsand, kricka och oftra ses här näringssökande sjöfåglar, vadare och tättingar. Dvärgmås ses här i maj och juni ibland 40-50 till antal. Även skrattmås, fiskmås ses liksom fisktärna. Av änder observeras gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, skedand m.fl. Av vadare ses drillsnäppa, grönbena, gluttsnäppa, svartsnäppa och ovanligare rastare är smalnäbbad simsnäppa och mosnäppa.
Under vår och försommar hörs rosenfink, lövsångare, trädgårdssångare, buskskvätta i omgivningarna liksom storspov och tofsvipa på angränsande åkrar. På våren ses också rastande gäss och änder framföralt vid översvämningsmarkerna öster om dammarna längs Moälven. De syns bäst från vägen norr om  Moälven mellan Mellansel och Gottne. Tag av grusvägen efter grugroparna på vägen mot Gottne. 

Svalor och tornseglare ses näringssöka i luften ovan dammarna. Tidigt på våren och sent på hösten kan flockar med vinterhämplingar ses rastande.

Dammarna har stor potenital att locka till sig ovanligare fåglar och är väl värda regelbundna besök.