Skags udde

Text om lokalen kommer!!!

Hällmarkerna vid Skagsudde är bra skådningplatser där man står högt och får bra överblick över ågelsträcket. Här en vy öster om fyren. Foto: Anders Lindström.