Skuleskogen

Gammelskog med spännande fågelfauna i brant landhöjningskust vid Bottenhavet. Här möter inlandsnaturens skogar Bottenhavskusten och naturen hyser både sydliga, nordliga och västliga flora- och faunainslag.

Skuleskogen sedd från utsiktplattformen som man når från den västra entrén från E4. Foto: Thomas Birkö

   Södra entrén. Foto; Thomas Birkö.
Var 
Skuleskogens nationalpark ligger till största delen i Öviks kommun. Till området är det väl skyltat från E4 i Bjästa till norra entrén söder om Näske och från Skuleberget vid E4 norr om Docksta till södra entrén norr om Käl. Området kan också nås via västra entrén från E4 vid kommungränsen.   Detta är speciellt lämpligt under vintern. Även från havet går området att nå framförallt Tärnättholmarna och Näskebodarna där det finns övernattningsstugor på båda ställena.

I Skuleskogen finns det gott om vandringsleder, totalt 28 km markerade stigar. Största sevärdheten är Slåttdalsskrevan efter Höga Kusten leden. Slåttdalsskrevan är en 200 m lång, 40 m djup och 7 m bred klyfta och avståndet till den är 4 km från Käl och 4,5 km från Näske. Det finns fem stugor som är öppna för övernattning; Lillrutenstugan samt stugor vid Skrattabborrtjärn, Tärnättvattnet, Tärnättholmarna och Näske fäbodar. I nationalparkens östra del samt vid Skrattabborrtjärn är det tillåtet att tälta en natt. Eldning är endast tillåten vid ordningställda eldstäder. Information om Skuleskogens natur och besökstips finns på Skule Naturum vid Skulebergets naturreservat vid E4:an. 
 
 
När 
Hackspettarna är kanske ändå Skuleskogens största attraktion och då framförallt 
gråspetten, Ångermanlands landskapsfågel. I Skuleskogen har den ett av sina 
starkaste fästen i Sverige och säkraste tiden att verkligen träffa på "den grå" är 
under början av april. Då har gråspetten, liksom övriga hackspettar, en 
aktivitetsperiod och ropar och trummar flitigt. Så största chansen är alltså att 
bege sig ut på morgnarna de första tre aprilveckorna. Nationalparksparkeringen vid 
Käl brukar vara det säkraste stället även om arten kan ses och höras i hela 
Skuleskogen. Som regel är det plogat till både parkeringen i Käl och i Näske under 
denna period. För fågelsång så är sista majveckan och hela juni som mest intressant 
och då framförallt bäckdalgångarna vid Ävdalsbäcken och Skravelbäcken samt 
Kälaviken och kuststigen som går via Näske fäbodar. 
 
Naturbeskrivning 
Skuleskogens nationalpark är på 2950 ha varav 2650 ha är land. Nationalparken 
bildades 1984 och är ett fascinerande skogsområde som är starkt kuperat med med 
branta berg och kustanknutet skogs-, hällmarks- och spricklandskap i orört skick. I 
Skule går den högsta kustlinjen på ca 285 m och i nationalparken finns berg på 300 
m nivå i anslutning till havet. Skogen är av naturskogstyp med mycket död ved och 
omkullfallna träd. Området har dock huggits ganska mycket under perioden 1860-1900 
så det är egentligen ingen urskog. I dalgångarna växer mestadels granskog med 
lövinslag och på högre nivåer på kalottbergens sidor och topp förekommer en hel del 
tall varav många träd är flera hundra år gamla. 
 
Läs mer om nationalparken på länsstyrelsens hemsida!
Här kan även en folder om nationalparken beställas! 
Vy från Södra entrén i Skuleskogen över Kälaviken. Foto: Thomas Birkö.