Svedjefjärden

Vegetationsrik slättsjö i Nätraåns dalgång.

Var 
Svedjefjärden ligger söder om vägen mellan Bjästa och Köpmanholmen. I sjöns 
nordöstra ände finns en skådarplats alldeles invid stora vägen. Ett fågeltorn finns 
uppsatt i sydöstra hörnet av sjön. Det nås genom att ta grusvägen mot Bredånger 
från Köpmanholmsvägen. Efter byn finns en inhägnad tallplantering på åkermark. Här 
svänger man höger (skyltat fågeltorn) och kör vägen 300-400 m tills den tar slut. 
Parkera innan du kommer in på ormådet vid kommunens pumpstation och gå ner mot 
sjön. Fågeltornet gör lokalen mera lättöverskådlig och torde kanske öka intresset 
för fågelstudier i området. 
 
När 
Tidpunkten strax efter islossning dvs i början av maj är allra bäst med många 
rastande sjöfåglar och vadare. Även hösten och senhösten är intressant med rastande 
tättingar på åkrarna runt sjön samt rovfåglar. 
 
Naturbeskrivning 
Svedjefjärden är en näringsrik och grund sjö med mycket vegetation. Som sådan är 
den en intressant fågelsjö som kommer att bli ännu intressantare inom en 20- års 
period. Redan under 1960-talet så konstaterades att sjön hade ett rikt fågelliv. En 
av de första etableringarna av knölsvan i Ångermanland skedde här 1967. Enda 
tidigare häcklokalen i Örnsköldsvik var från Bysjön i Sidensjö där arten 
etablerades 1963. Numera har knölsvan försvunnit och här häckar istället sångsvan.