Färna Ekopark

Lövrik barrnaturskog och lövnaturskogar


Den höga andelen lövträd är ett av Ekopark Färnas högsta naturvärden. Vart fjärde träd i ekoparken är ett lövträd. Björken dominerar men även aspen är livskraftig och sätter sin prägel på markerna. Lövskogen är också rik på döda träd som många insektsarter behöver för att överleva. De blir i sin tur föda för gråspett och andra hotade hackspettar. De vackra asphagarna och lövträdsrika granskogarna är en följd av hur människor brukat marken genom tiderna.

I Färna ekopark bränner man skog, man svämmar skog, man hugger ner gran för att gynna lövträden. Man gynnar även barkborrar, vilka anses vara skogsnäringens värsta fiende. Resultatet av detta har snabbt visat sig. Ekoparken har flera häckande par av sex arter hackspettar, och kanske snart en sjunde art dyker upp!


Fåglar

Detta är ett fantastiskt område för den som är intresserade av hackspettar. Flera par mindre hackspett, gråspett och tretåig hackspett häckar i parken. Här finns goda stammar av orre och tjäder, även järpen träffar man på här.

I områdets sjöar hittar man såväl stor som smålom. Fiskgjuse ses ofta fiska i sjöarna. Många hålbyggare gynnas av den stora mängden lövträd och den rika förekomsten av hackspettar, så här finner man arter som sparvuggla, pärluggla och rödstjärt.


Skådartips
Ett besök under tidig vår är alltid spännande, då hackspettarna är igång som bäst. Vintertid ses ofta både havs och kungsörn, oftast i den norra delen av ekoparken.


Hitta hit

Från Västerås ta väg 66 mot Fagersta. Efter Ramnäs svänge vänster mot Skinnskatteberg. Strax före Gunnilbo finns informationsskyltar med beskrivningar och kartor över området.
Kommer du norrifrån, åk väg 250 söderut från Fagersta ner till Gunnilbo där du svänger vänster och sedan finns strax informationsskyltarna.
Från Skinnskatteberg riksväg 233 österut mot Västerås. Efter cirka två mil kommer du att köra in i Ekopark Färna eftersom riksväg 233 passerar rakt genom ekoparken.

Fågellokaler

Vintermatningar i Västmanland


Här kan ladda ner en pdf med ett antal vintermatningar.Saknar du någon matning i listan, kontakta Johan Karlsson, 070 666 0727

Vintermatningar i Västmanland.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com