Sollefteå kommun

Sollefteå karaktäriseras av ett niplandskap med Ångermanälvens, Faxälvens och Fjällsjöälvens dalgångar, Här en vy över Faxälven i Ramsele. Foto: Thomas Birkö.

Sollefteå kommun domineras av dalgångarna i Ångermanälvens vattensystem med biflödena Fjällsjöälven och Faxälven med nedskurna nipor. Fina fågellokaler här är Helgumsjöns delta, åkermarken vid Boteå och Stöndar med Stöndartjärn, Törstatjärn och Björkån. I Junsele finns fina rastplatser för änder och vadare i Betarsjön och Röån. I kommunen finns också fina skogsreservat som Oringsjö, Vällingsjö urskog, Ruskhöjden samt kalkrika myrmarker vid Stensjöflon och Gideåbergsmyrarna i Edsele.