Fågellokaler -  Sotenäs kommun

Bohusmalmön
 

Ramsvikslandet

 

Tryggö, Haby, Haby bukt, Hällingedalen, Sote huvud, Fykan, Grosshamn, Tångevik och Sotekanalen.

 
Ramsvikslandets utsatta västläge och varierade biotoper möjliggör spännande fågelobservationer året runt. Under blåsiga sommar- och höstdagar bjuder skrevorna i bohusgraniten på vindskydd och lättåtkomlig havsfågelskådning över Skagerrak. Vår och höst rastar sträckande tättingar i de lummiga dalgångarna, och vintertid finner man ofta oväntade sjöfåglar i vikarna.
 
Fåglar
Vår.Från april och fram till mitten av maj rastar ofta ringtrastar på öns betesmarker. I maj ses eller hörs rastande blåhakar. Med gynnsamma vindar från Jylland kommer fiskgjuse, ormvråk och bivråk insträckande. Vår ochsommar. Strandängarna vid Haby betas av grågås och kanadagås. Skrattmås, fiskmås, fisktärna, silltrut och strandskata är vanliga arter som häckar på öar i närområdet. På Soteskär häckar storskarv, toppskarv och tobisgrissla, och landets senaste lunnefågelhäckning ägde rum på ön 1970. Göken är en vanlig objuden gäst hos ängspiplärkorna. Tillfälligt häckar tornfalk, rosenfink och höksångare. Höst ochvinter. Alla fyra lomarterna kan ses, liksom flertalet doppingarter. Samtliga alkor och labbarter uppträder i varierande antal. Alfågel, sjöorre, svärta, stormfågel, havssula, skärsnäppa och tretåig mås är andra arter som man kan vänta sig härute, och med lite tur grålira. Flockar med sträckande spetsbergsgäss ses periodvis vid pålandsvind. Enstaka vattenpiplärkor observeras de flesta vintrar.Året runt ses toppskarv, storskarv, tobisgrissla, ejder och småskrake. Tillfälligt. Rödhuvad dykand, vitnackad svärta, fjällripa, gulnäbbad lira, större lira, stormsvala, silkeshäger, sibirisk tundrapipare, tuvsnäppa, ismås, spetsbergsgrissla, svarthakad buskskvätta, lundsångare, kungsfågelsångare, taigasångare, brandkronad kungsfågel, svartpannad törnskata, ökenvarfågel, rosenstare och gulhämpling.
 
Vägbeskrivning
Tag av från väg E6 vid Gläborg (avfart 101) ca 35 km norr om Uddevalla. Kör ca 5 km på väg 162 mot Lysekil, tag sedan höger i Hallinden in på väg 171 mot Kungshamn. Fortsätt ända till rondellen vid Hunnebo kile. Sväng vänster in på väg 174 mot Kungshamn/Smögen. Kör 1,5 km och sväng höger vid blå skylt ”Ramsvik”. Sista sträckan fram till Vägverkets svängbro över Sotekanalen är runt 1 km. Vid bron finns en bra informationstavla med karta över Ramsvikslandets naturreservat. Kör över bron och välj höger mot parkeringarna vid Fykan eller Tångevik (där vägen slutar i norr), eller välj vänster mot parkeringarna vid Haby eller Nötö (där vägen slutar i söder). Sök rätt på de platser du vill nå genom att följa kartorna över naturreservatet vid parkeringsplatserna.
 
Skådartips
Ramsvikslandet är stort. Du kan själv upptäcka platser som passar dig. I Haby bukt finns under större delen av året en god chans att se islommar och doppingar fiska i den grunda havsviken. När det blåser om hösten lönar det sig att spana efter rastande vadare i tångbankarna och vid strandängen söder om parkeringen vid Haby. En vandring från Haby bukt och norrut genom vackra Hällingedalen upp till Soteskogsmyr ger ofta oväntade rastande tättingar. Fortsätter man västerut till Sote huvud syns klassiska ön Soteskär ca en sjömil ut. Denna kuststräcka bjuder alltid på spännande havs- och sjöfågelskådning. Var försiktig om du rör dig intill de klippor som stupar rakt ned i havet längs Sote huvud. Om det blåser mycket kan havsfågelstudierna förbättras från vindskyddet vid Källestenen, ca 500 m. norr om Sote huvud. Där finns lä åt många personer. Vindskyddets närmaste parkering är vid Fykan. Passagen över stenblock och klippor mellan Fykan och Källestenen kan vara lite besvärlig.
 
En kort promenad norr om Fykans P-plats ligger Grosshamn. Denna vackra, lättillgängliga plats erbjuder lä vid sjöboden dit även rullstolsbundna kan ta sig. Omgivningarna kring Fykans P-plats erbjuder omväxlande fågelskådning året om, och kanske är detta den bästa vårsträcklokalen för ringtrast i Sverige. På vintern hittar man änder, lommar, doppingar och alkor i Sotekanalen. Vattenområdet vid kanalens norra mynning är bäst. En bra överblick får man från Ramsviks camping och parkeringen i Tångevik. Vill man leta efter rastande rariteter är ett tips att söka i skogsdungarna längst i norr. Du kommer dit från parkeringen vid Tångevik. Stigarna är markerade med vit eller blå färg. På Tryggö söder om Haby bukt finns spännande, lummiga dalgångar som sällan besöks av skådare. Närmaste parkering är skyltad Nötö. Med ledning av kartan på platsen följer du stigen dit. Vid högvatten kan man bli tvungen att vada över sundet.
 
För fler tips gå in på www.soteguiden.se Övernattningsmöjligheter finns bl.a. vid Ramsviks Övergård, som ligger där vägen mot Fykan börjar. Deras hemsida är www.ramsviksovergard.se
 

Notera
I naturreservatet gäller speciella regler, t.ex. är bilparkering endast tillåten på anvisade P-platser. Andra anvisningar finns på informationstavlorna vid parkeringsplatserna. Observera att vägarna inte är anpassade för stora bussar.
 
Skribent: Jan Artursson
 
Sotenäs
Här hittar du Bohusläns fågellokaler från Strömstad och söderut.
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"