Strömsunds kommun

Strömsunds kommun är en av Sveriges till ytan största kommun och socknarna Bodum, Fjällsjö och Tåsjö ligger i Ångermanland. Här finns skogar, vattendrag och myrar och längst i väster känner man närheten till fjällen. Några av lokalerna är Tåsjön, Tåsjöberget, Grubbmyran men mycket mer finns att upptäcka