Svensksundsviken

Svensksundsviken är ett trevligt utflyktsmål där många fåglar rastar och det är sällan man behöver gå därifrån utan att ha fått syn på en havsörn som seglar över Bråviken. Det är en ganska lång väg att gå från parkeringen (det är även möjligt att ta buss eller cykel ut), men den vägen kantas av träddungar och betesmark med gott om småfåglar och även surrande massor av trollsländor om man passerar vid rätt tid. 

Den sista biten går via en spång över betad strandäng. Gott om småfåglar häckar där och även vadarfåglar kan upptäckas mellan tuvorna. På ön tvärsöver från fågeltornet kan knölsvanar ses häcka.
 
Svensksundsvikens fågeltorn
Foto: Malin Larsson
 
Hitta hit
Följ väg 209 från Norrköping (passerar förbi flygplatsen) mot Arkösund. Efter du har passerat samhället Ljunga, fortsätt 4 km. Strax efter infarten till Svensksundsvikens säteri så finns en parkering med en markerad led mot fågeltornet. Det finns en stor vit skylt med "Svensksundsvikens naturreservat" som pekar till parkeringen. Parkeringen syns tydligt och är alldeles vid vägen.