Fågellokaler - Tanums kommun

Väderöarna
 

Väderöarna

 
Ögruppen skils från kustskärgården av den ca fem km breda Väderöfjorden. Fågellivet är rikt på sjöfågelsidan. Vegetationen är däremot mycket sparsam, utom i dalen på Storö, varför rastande tättingar inte har många områden att välja på om de önskar skydd. Maj–juni och oktober är kanske de bästa årstiderna för ett besök.
 
Fåglar
Vår.Mängder av ejdrar finns bland öarna, och tobisgrisslorna svirrar hit och dit under ivrigt visslande. Kustlabbar gör tillvaron osäker för måsfåglarna under senvår-sommar. I de djungelliknande snåren i sprickdalen på Storö rastar ibland ganska stora mängder tättingar. Höst. Sprickdalen på Storö är spännande, särskilt de dagar då antalet rastande tättingar är stort. Havsfåglar är en given attraktion under denna årstid, men lokalen är närmast oprövad i det avseendet. Förbisträckande havsfåglar kan givetvis ses ibland även då det inte blåser. Vinter. Flockar med skärsnäppor övervintrar inom arkipelagen, liksom toppskarv och alfågel. Året runt. Toppskarv ses numera under hela året, men är talrikast under oktober. Häckfåglar. Åtskilliga tobisgrisslor häckar inom ögruppen, liksom upp till 4-5 par kustlabb. En liten koloni lunnefåglar fanns fram till 1951. Tillfälligt. Praktejder, svartnäbbad islom, vitnäbbad islom, vaktel, stormsvala, aftonfalk, jaktfalk, dubbelbeckasin (fyrfallen), brednäbbad simsnäppa, turturduva, härfågel, lundsångare, kungsfågelsångare och taigasångare.
 
Vägbeskrivning
Båttransport till Storö kan beställas enligt önskemål (förutsatt att vädret tillåter överfart), se www.vaderoarna.nu. Båten utgår från Fjällbacka. Båtturer till Väderöarna kan också bokas från andra hamnar, se t ex www.bohuslan.org/aktiviteter/batturer.html Om man inte har egen båt rör man sig i regel enbart på Storö.
 
Skådartips
Arkipelagen består av två delar, Södra respektive Norra Väderöarna, och omfattar ca 370 holmar och skär. Ögruppen gör skäl för sitt namn, då det ofta blåser mer här än på andra håll längs Bohuskusten. Några av de större östliga öarna (t ex Storö och Hamnerö) inom respektive ögrupp får beträdas året om – se kartan. I övrigt gäller tillträdesförbud hela året på Norra Väderöarna och 1 april–31 juli på Södra Väderöarna.
På grund av ögruppens isolerade och utsatta läge har jämförelsevis få besök gjorts av fågelskådare genom åren. Numera finns emellertid båtförbindelse till Storö, och även förstklassig inkvartering, restaurang mm, varför antalet besök ökar. De klassiska raritetsveckorna vår och höst är bra tidpunkter att komma hit ut. Sommartid kan det vara ganska trångt runt Storö, då många fritidsbåtar söker sig hit. På Storö finns den i stort sett enda sammanhängande, högre vegetationen, men där är buskagen desto tätare. En given om än lite besvärlig plats att leta efter skulkande tättingar under höst och vår.
När det gäller havsfågel är lokalen som sagt praktiskt taget oprövad: de flesta besökare ser till att lämna öarna i god tid då oväder närmar sig. Det är knappast lätt att hitta bra, skyddade positioner när vindarna är lämpliga för havsfågelskådning. Det tål att tänka på att havsfåglarna även passerar öster om ögruppen. Vid lugnt väder kan man med fördel spana av stora vattenytor med tubkikare. De övervintrande skärsnäpporna ses främst under oktober–mars, och favoritskären tycks vara Rågstutarna i sydost och Fjäderbrotten i nordväst; tyvärr behöver man en båt för att titta närmare på de områdena.
 
Skribent: Ingemar Åhlund
 
Tanum
Här hittar du Bohusläns fågellokaler från Strömstad och söderut.
 
 
 
 

Nu har även föreningen Instagram!
Följ oss på @bohof_com

Köp BohOF sortiment
 
Länk till Studiefrämjandet
 
 
Länk till NyttoData
 
 
Se diplomet i full skala
BohOF sponsrar "Kungsörn 2016"