Frövisjön

Skådning från bommen i västra delen. På sommaren är sjön nästan torrlagd. 

I en dalsänka några kilometer sydost om Skultuna i Västerås kommun ligger Frövisjön. En sjö som på några få år har gått från att vara ett träsk till en fullfjädrad sjö. Restaureringen av Frövisjön förärades under hösten 2011 med en så kallad ”ullbagge” som årets nationellt sett bästa miljösatsning under 2011.

Runt sjön finns flera naturliga höjder varifrån man kan överblicka sjön. De mest populära utkiksplatserna finns söder om sjön. För att blicka ut över den västra delen kan man med fördel stanna vid infarten till den bommad skogsbilväg som viker av mot söder i linje med sjöns västligaste del.
 
Den östra delen överblickas lämpligast ifrån den lilla skogsdungen vid sjöns sydöstra strand. Här är parkeringen ingen drömlösning. Parkera så att så många bilar som möjligt får plats. Tyvär får bara 4-5 bilar plats. Sikten är skymd här så tänk på bilens placering om du tänkt stå i vägkanten likaså backa ut försiktigt ut på vägen. 
 
Sjön kan även beskådas ifrån den norra sidan, exempelvis från den gamla järnvägsvallen som löper längs hela norrsidan. Här är dock möjligheterna till överblick inte lika bra som på sydsidan.  
 
Bäst utbyte för fågelskådning torde man ha i samband med fågelsträcken, i mars-maj och juli-oktober. Även högsommaren kan ge ett visst utbyte med t.ex. häckande doppingar. I omgivningarna finns även fågelmarker som är utmärkta för nattfågellyssning. En kilometer öster om Frövisjön ligger en utbredd buskmark, Frösvibäcken, som brukar ha en del att bjuda på i den varan.

Sjön är skådningsbar hela dagen men det kan vara besvärande motljus och dimma under tidiga morgnar. Tubkikare är nödvändigt pga avstånden. 
 
Vanliga fåglar här är alla doppingar utom svarthalsad, fisktärna, vigg, knipa, brun kärrhök, trana, gäss, grönbena, strandpipare, olika änder mm. 
Vintertid är fågellivet inte speciellt rikt. Vissa år kan dock t.ex. varfågel, ormvråk, havsörn förekomma.

Ovanliga gäster är tex: stäpphök, rostand, svärta, sjöorre, myrspov, rödspov, röd glada, ängshök, smalnäbbad simsnäppa, ringtrast och [gulkindad kricka], roskarl, kungsörn. 

201 arter har hittils (2013) setts vid Frövisjön. Lokalen har även blivit en av de allra populäraste i Västerås kommun sen restuareringen. Det beror dels på att fågellivet är gott men även lättillgängligheten. 
 
Hitta hit
Att hitta till Frövisjön är enkelt. Du kan ta sig hit från två håll. Strax söder om Skultuna tar du av mot Tillberga. Efter cirka 3,5 km uppenbarar sig sjön på den vänstra sidan.
Du kan också anlända via Salavägen (Rv 56). I höjd med Ansta (bildemonteringen, kolla dammen efter rörhönan) tar du av mot väster och följer skyltningen mot Skultuna. Härifrån är det cirka 5 km till Frövisjön. 
Foto: Joachim Karlsson
Sjön sedd från den västra delen en gryning i april. 

Fågellokaler

Vintermatningar i Västmanland


Här kan ladda ner en pdf med ett antal vintermatningar.Saknar du någon matning i listan, kontakta Johan Karlsson, 070 666 0727

Vintermatningar i Västmanland.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com