Västerås fågelmarker fick två nya fågeltorn under våren 2013. Båda är belägna i kulturreservatet Gäddeholm sydost om Västerås tätort.


Ena tornet, eller snarast plattformen, ligger på en moränrygg inte långt från det gamla Ängvaktartorp i anslutning till den numera betade Trådarängen. Från plattformen kan hela strandängen överblickas och sikten mot nordost, upp mot Irsta, är mycket god. Dagar med solsken lämpar sig nog plattformen bäst för morgon- och förmiddagsskådning, då motljuset kvällstid kan vara besvärande.


Trådarängen betas sedan några år och hyser en delvis outforskad fågelfauna. Under vårarna rastar, mycket gäss i området, och grågåsen är som på många andra lokaler en karaktärsfågel. Vid högvatten rastar också vadare på strandängen. Trana häckar i omgivningen och provianterar på ängarna. Trådarängen har åtminstone tidigare haft rykte om sig som en lokal för spelande och rastande dubbelbeckasin.
Mot öster reser sig Dybo fornborg på sin höjd. Denna brant och de uppvindar som där bildas brukar locka en del rovfågel.

Det andra tornet, är ett verkligt torn, rejält byggt och beläget i kanten av Hässlösundet, inte långt från huvudbyggnaden på Gäddeholm. Utanför tornet har vassen röjts bort och man ser bra norrut över Trådarängen och ner i utrymmet mellan vassen och strandängen. I vassarna brukar rördrom spela och skäggmesar har setts. Hässlösundet fungerar antagligen som en sträcklinje för flyttande fåglar, då det nästan helt sträcker sig i nord-sydlig riktning. Den häckande fågelfaunan är nog relativt okänd eftersom området har varit relativt svårtillgängligt.


Lättast når du de två tornen med cykel från Västerås, endera via den nyanlagda cykelvallen söder om landningsbanorna på Hässlö eller via vägen till Gäddeholm. Åker du bil kör du mot Irsta och tar höger vi skylt Gäddeholm.

 

Parkering finns dels anordnad i anslutning till huvudgården, men också nedanför Dybo fornborg. Plattformen vid Ängvaktartorp har en ramp så att även rullstolsburna skådare kan nyttja den.

 

Fågellokaler

Vintermatningar i Västmanland


Här kan ladda ner en pdf med ett antal vintermatningar.Saknar du någon matning i listan, kontakta Johan Karlsson, 070 666 0727

Vintermatningar i Västmanland.

Fågelklubbar i Västmanland

Arboga Fågelklubb 
Fagersta Fågelskådare
Frövi Fågelklubb
Hedströmsdalens Ornitologiska Förening
Hällefors Ornitologiska Förening
Sala Fågelklubb

Kontakt

Västmanlands Ornitologiska Förening

c/o Joachim Karlsson
Cedergatan 29
723 41 Västerås

Ordförande

Johan Karlsson
070 - 666 07 27

johan.karlsson.vof@gmail.com


Rrk

Markus Rehnberg
allealle210@hotmail.com


Medlemskap och Redaktion

Christina Bredin
070-634 4120

christina.bredin@telia.com


Fågelskydd

Niclas Lignell
070 770 5779
n.lignell@gmail.com