Dalarnas Ornitologiska Förening

Fågelskådning

 

Man blir glad av att skåda fågel

Fågelskådning är kul, spännande och intressant och det finns många sätt att skåda fågel.
Det kan vara fågelskådning vid fågelbordet hemma, intresset att se så många arter som möjligt, studera häckningsframgångar genom ett holkprojekt, utsättning av pilgrimsfalk eller berguv, restaurering av en fågellokal, vandring i skog och mark – i naturen.

I DOF hittar du alla typer av fågelskådare, från nybörjaren till den mer erfarna.

Fåglar är fantastiska och deras liv fascinerar fler och fler.
Fågelskådning är en givande fritidssysselsättning som kan bedrivas av alla - året om, i alla väder och överallt.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com