Fågelskydd

Strategi för BirdLife Sveriges fågelskydd är:
  • Vi skall ha en aktiv och tydlig kommunikation med medlemmar, beslutsfattare, media och organisationer
  • Vi skall vara initiativtagande och pådrivande i svenskt fågelskydd
  • Vi skall vara en aktiv partnerorganisation i BirdLife International

Fågelskyddsfrågor har alltid varit en hörnsten i BirdLife Sveriges arbete sedan föreningen bildades under 1940-talet. De första decennierna handlade det om att minska fågeljakten och stoppa jakt på rovfåglar. Att arbeta för att ge viktiga fågelområden skydd har alltid funnits med på agendan. Under 1970-talet blev arbetet mer inriktad på förebyggande åtgärder. Det handlade om restaurering av fågelsjöar, artskydd och att föreningen hade ett nätverk med ett antal aktiva skogsgrupper som gjorde stora insatser inför skogsavverkningarna. En särskild fågelskyddskommitté bildades vid den tiden.

 

Under de senaste decennierna har fågelskyddet fått en allt mer internationell prägel. Fågeljakten vid Medelhavet har väckt känslor och engagemang. Fågeldirektivet, BirdLife och IBA har haft en stor betydelse för fågelskyddet i Europa. Samtidigt har BirdLife Sverige i Sverige fått en viktig roll som kommunikatör av kunskap i fågelskyddsfrågor. Vårt handlingsprogram för fågelskydd och medlemmarnas stora engagemang i olika inventeringar som ger fakta om fågelpopulationer har bidragit till detta. Projektet Fågelskådare och lantbrukare i samarbete är ett exempel på ett under 2000-talet nytt sätt att arbeta direkt med jordbruksnäringen.

 
Åke Pettersson 
BirdLife Sveriges styrelse och samordnare av fågelskyddsnätverket