Artprojekt

I BirdLife Sveriges regi bedrivs särskilda projekt runt sex arter för närvarande. Numera har tidigare fristående Svenska lomföreningen, som följer våra häckande lomarter smålom och storlom, övergått till Projekt Lom inom BirdLife Sveriges verksamhet. I olika projekt följs också jaktfalk, ortolansparv och skräntärna. Dessutom verkar Tranarbetsgruppen sedan ett par år tillbaka med tranan inom BirdLife Sverige.

 

Utanför BirdLife Sverige bedrivs några andra projekt inriktade på hotade svenska fågelarter. Här kan nämnas Naturskyddsföreningens Projekt Pilgrimsfalk och Projekt Vitryggig hackspett. Jägarförbundet i samarbete med Nordens Ark föder upp fjällgäss fångade i Ryssland och förstärker den svenska utplanterade populationen genom att sätta ut deras ungar. Den sista spillran av fjällgäss försvann från Sverige under 1970-talet och numera finns en liten stam av de ursprungliga nordiska fjällgässen kvar i Norge. Stork-projektet drivs bland annat av Skånes OF och syftar till att få tillbaka en en vild flyttande vit storkstam i Sverige.

 

Örn-72 har framgångsrikt sedan lång tid tillbaka sett till att havs- och kungsörn numera har livskraftiga stammar. Vidare arbetar Kungsörn Sverige med skyddet av kungsörn i Sverige i nära samarbete med övriga nordiska länder.

 

Regionala fågelföreningar och lokala fågelklubbar bedriver givetvis flera olika fågelskyddsprojekt. Besök gärna deras hemsidor.