Trafikverket bygger dubbelspår Hallsberg-Motala

Trafikverket har för avsikt att bygga dubblespår på sträckan mellan Hallsberg och Motala. Det innebär att man måste göra en större korridor för att få plats med de dubbla järnvägsspåren. Närkes Ornitoligiska Förening har fått möjlighet att yttra sig över förändringen.
Vill du se Trafikverkets ansöka, klicka här

Så här har Närkes Ornitologiska Förening svarat

Samrådsremiss för dubbelspår Hallsberg - Stenkumla
Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har beretts möjlighet att yttra sig över planerna på dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla.  Av underlaget till samråd framgår att dragningen sker nära eller relativt nära befintliga spår. NOF har ingen information om förekomst av särskilt skyddsvärda fågelhäckningar inom aktuellt område.
 Vi bedömer att påverkan av anslutningsledningen på fågellivet i området kommer att bli minimal. NOF har därför inget att invända mot planerna.
 
Örebro den 23 januari 2014
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner