Översiktsplan Laxå kommun

Laxå kommun har gjort en ny översiktsplan för hela kommunen. I den ingår ett avsnitt om naturen. Närkes Ornitologiska Förening har fått möjlighet att yttra sig om planen. Har du kunskaper om till exempel fågellivet och områden som behöver skyddas. Hör av dig till någon i styrelsen för NOF.
Här kan du läsa hela översiktsplanen, klicka här