Dalarnas Ornitologiska Förening

Projekt

Läs mer nedan om olika projekt och eldsjälarna bakom projekten.
 
 

Projekt Kungsörn

Dalarnas kungsörnsrevir finns huvudsakligen norr och väster om Siljan. Sex kungsörnsrevir i fjälltrakterna är numera inaktiva vilket innebär att tätheten tunnats ut i nordväst och utbredningsområdet har förskjutits mot sydost. Under senaste tioårsperioden har det i genomsnitt varit 36 besatta revir i Dalarna. Vi bedömer att kungsörnspopulationen i Dalarna inte ökat på senare år.

Läs mer!
 
Kontaktperson: Börje Dahén, borje.dahlen@telia.com
 
 

Örnmatningar

I tre kommuner i Dalarna: Leksand, Falun och Hedemora, pågår utfodring av örnar på vintern. Örnmatningen drivs inte av DOF, men sker i nära samarbete med DOFs örninventering och projektet Örn72, som en ideell sammanslutning som har till målsättning att arbeta för bevarandet av en livskraftig örnpopulation i Norden.

Läs mer på Leksands fågelklubbs hemsida, Falu Fågelklubbs hemsida eller Hovranområdets Ornitologiska Förenings hemsida.

 
 

Projekt Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalksprojektet i Dalarna bedrivs inte av DOF, men många DOFare har aktivt deltagit i projektet.

Läs mer om pilgrimsfalk i Dalarna på Leksands fågelklubbs hemsida.

 
 

Projekt Vitrygg

DOFs projekt vitryggig hackspett bedrivs i samverkan med aktörer inom åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett och har som mål att ge den vitryggiga hackspetten möjligheter att åter etablera sig i länet.

Projektets ledande arbetsgrupp består av:
Staffan Müller, Leksand
Stig-Åke Svenson, Säter
Lars-Erik Nilsson, Borlänge

Läs mer!
 
 

Holkprojekt Bjursås

Holkprojektet i Bjursås presenterar vi på hemsidan. Den drivs inte i DOFs regi, men av aktiva DOF-skådare.

Läs mer!
 
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com