Dalarnas Ornitologiska Förening

Kungsörn

Foto: Börje Dahlén
 

Historik

Ideella kungsörnsinventeringar har bedrivits i Dalarna sedan 1959 då Gunnar Lind letade upp de första bona i nordvästra Dalarna. Mer systematiska årliga inventeringar påbörjades 1964 och intensifierades när Alf Nordin, strategiskt boende i Idre, anslöt till inventeringsgruppen 1976. Sedan 1980 har det ringmärkts i alla bon som det gått att klättra till. 2002 kom kungsörn med i lagstiftningen om rovdjur för vilka länsstyrelserna har ansvar och därefter har inventeringarna gjorts i samarbete med länsstyrelsen. I slutet av 1970-talet kände man till åtta kungsörnsrevir, alla i nordvästra delen av Älvdalens kommun. Under 1980-talet tillkom elva revir varav ett i Mora. Under 1990-talet hittades fyra revir, ett vardera i Mora och Orsa och två i Malung-Sälens kommun. Därefter har ytterligare revir tillkommit, även i Rättvik, Vansbro och Falu kommuner men i Falun saknas ännu lyckad häckning.

 

Inventeringar/rapportering

Sedan 2003 bedrivs inventeringar i samarbete med länsstyrelsen över större delen av Dalarna med självständiga inventeringsgrupper i de flesta kommuner. I februari och mars spanar vi efter spelflygande örnar från platser med bra utsikt. Vi kontrollerar att kända örnar är på plats i sina revir och om någon av örnarna i paret blivit utbytt sedan föregående år. Vi försöker också hitta nya revir. I maj och juni kontrolleras alla kända bon och nya bon eftersöks. I juni görs ringmärkningen. Från slutet av juli till mitten av september kan nya revir fastställas genom flygga ungar.
Resultatet av inventeringarna sammanställs för hela länet. Länets samordnare redovisar antalet revir och häckningsframgång till länsstyrelsen som skickar resultatet vidare till Viltskadecenter som ansvarar för nationell rapport. Naturvårdsverket bidrar genom länsstyrelsen med resersättning till de ideella inventerarna. Inventeringarna är också en del av föreningen Kungsörn Sveriges nationella arbete och genomförs och redovisas enligt föreningens riktlinjer. Det innebär att det insamlas betydligt fler uppgifter om revir och häckningar än de länsstyrelserna efterfrågar. Dessa uppgifter sammanställs nationellt av Kungsörn Sverige. I samarbetsprojekt med SLU i Umeå tas blodprov på ungarna i samband med ringmärkningen för analys av DNA och tungmetaller. Ruggade fjädrar från det häckande paret insamlas också från boet och boområdet för DNA-analys.
 

Förekomst

Dalarnas kungsörnsrevir finns huvudsakligen norr och väster om Siljan. Sex kungsörnsrevir är numer inaktiva, d.v.s. de har inte varit besatta de senaste fem åren. De flesta av dessa revir ligger i fjälltrakterna. Det innebär att tätheten tunnats ut i nordväst och utbredningsområdet har förskjutits mot sydost. De flesta nya revir som upptäckts senaste tioårsperioden bedöms inte vara nyetableringar utan har funnits länge men undgått upptäckt. Under senaste tioårsperioden har det i genomsnitt varit 36 besatta revir i Dalarna, tolv lyckade häckningar och fjorton ungar per år. De allra flesta ungarna har kunnat ringmärkas. Vi bedömer att kungsörnspopulationen i Dalarna inte ökat på senare år.
 

Kontakperson

Börje Dahlén
0280-101 90
borje.dahlen@telia.com
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com