Arbete inom FSC

BirdLife Sverige är en av miljöorganisationerna inom skogscertifieringssystemet FSC, vid sidan om Världsnaturfonden WWF och Sveriges Entomologiska förening. Tillsammans utgör vi miljökammaren inom Svenska FSC, som i dialog med den ekonomiska kammaren och den sociala kammaren ska utveckla kriterier för ett ansvarsfullt, svenskt skogsbruk. BirdLife Sveriges hjärtefrågor är bruk av skiktade skogar, större inslag av lövträd, avveckling av kemikalier i skogsbruket, ökad miljöhänsyn och aktiva naturvårdsåtgärder för att berika skogsfågelfaunan.


BirdLife Sverige har representanter både i FSC:s styrelse och i standardkommittén. Standardkommitténs huvudsakliga uppgift är att förvalta den svenska skogsbruksstandarden.

 

SOF:s FSC-grupp

Åke Persson (FSC:s styrelse)
Åke Pettersson (FSC:s styrelse)
Kjell Eklund (ordf standardkommittén)
Stefan Adolfsson (standardkommittén, suppleant FSC:s styrelse)
Jan Linder (suppleant standardkommittén)


www.fsc-sverige.org finns mer information. Du kan anmäla dig till FSC:s nyhetsbrev med ett mejl till info@fsc-sverige.org.