Praktiskt fågelskydd i skogen

Praktiskt fågelskydd i skogen kan handla om många olika saker. Allt från uppsättning av holkar till beskrivning av olika skogsbruksmetoder kan påverka fågelfaunan. Denna sida skall dock fokusera på det senare och vi ska försöka beskriva hur ett hållbart skogsbruk kan ske i samarbete med ett framgångsrikt fågelskydd ur några olika aspekter.


Har du ideer kring rubriker, eller vill bidra med text och ideer kontakta christer.johansson@birdlife.se

Preliminära rubriker som planeras är:

– Spara lövrika biotoper!
– Är hyggesfritt lösningen?

– Mindre förröjning i skogen!
– Varför kantzoner?
– Skapa mer död ved!
– Blandskog eller monokultur?
– Brand ger liv!
– Skogsbruk utanför häckningstid
– Habitatmodellering, vad är det?