Insjöfiskarna vill ha skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund ansöker hos Länsstyrelsen i Örebro om fortsatt skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren. Skyddsjakten har pågått flera år. Närkes Ornitologiska Förening har fått möjlighet att lämna in synpunkter på skyddsjakten. Har du kunskaper eller synpunkter på skyddsjakten, hör av dig till Ulf Jorner i styrelsen som leder föreningens fågelskyddsarbete.
Läs Insjöfiskarnas ansökan här

Förra årets beslut om skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren

År 2012 beslutade Länsstyrelsen i Örebro att det får bedrivas skyddsjakt i Hjälmaren. Grunden för beslutet kan du läsa här. 

2012 års jaktrapport på storskarv i Hjälmaren

Här kan du läsa jägarnas egen rapport om hur skyddsjakten gick år 2012. Läs deras rapport här

Storskarven minskar i antal, visar förra årets stora inventering

Förra årets (2012) stora inventering av storskarven har nu slutredovisats. Den visar att storskarven minskar i antal, även i Hjälmaren. Här kan du läsa mer om inventeringen. Klicka här

NOF:s remissvar, feb 2013

Närkes Ornitologiska Förening (NOF) har beretts tillfälle att ge sina synpunkter på Svenska Insjöfiskarnas Centralförbunds ansökan om skyddsjakt på storskarv i Hjälmaren.Föreningens inställning till denna fråga och dess ståndpunkt till den begärda skyddsjakten framgår nedan.

 
Storskarvens tidigare ökning har avstannat och ersatts av en tillbakagång, såväl i Hjälmaren som i hela riket. Enligt Sveriges Ornitologiska Förenigs inventering har antalet häckande par i nom Örebro län minskat från 1 350 år 2006 till 1 120 år 2012. Ett skäl är troligen den förföljelse som skarven utsätts för.
 
Naturvårdsverket har ett uppdrag att ta fram en ny förvaltningsplan för storskarv. I avvaktan på resultatet av denna anser vi att länsstyrelsens beslut för år 2012 kan tjäna som mall även för årets beslut. Vi noterar särskilt att de etiska aspekterna på jakten så klart betonas.
 
NOF anser däremot att den tillåtna nivån på antalet skarvar som får skjuta är för hög. I första hand motiveras denna åsikt av skarvstammen nedgång (se ovan), i andra hand av att man inte något år kommit i närheten av det angivna taket. Vi anser att taket för antalet skarvar som får skjutas bör sänkas, förslagsvis till 500 fåglar.
 
Med denna förändring accepterar vi en skyddsjakt av skarv i Hjälmaren, med de inskränkningar som tidigare gällt.
 
Örebro 25 februari 2013 
Närkes Ornitologiska Förening
genom
Ulf Jorner

Länsstyrelsen ger tillstånd att skjuta 800 storskarvar i Hjälmaren

Länsstyrelsen i Örebro har beslutat att ge tillstånd att skjuta 800 storskarvar i år i Hjälmaren. Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund ansökte om att få skjuta 1.000 skarvar. Närkes Ornitologiska Förening anser att högst 500 bör skjutas eftersom antalet storskarvar minskar i hela landet och även i Hjälmaren. Läs beslutet här