Dalarnas Ornitologiska Förening

Stiftelsen Hovran

 
 
Historik
Stiftelsen grundades 11 januari 1996 genom att 15 konstnärer, med Lennart Sand och Leif Liljeblad i spetsen, skänkte rätten att återge ett antal av sina konstverk i ett bokverk om Hovranområdet. Gruppen förstärktes med personer som hade specialkunskaper om Hovranområdet.

Förvaltning
Stiftelsen förvaltas av en styrelse med sju ledamöter som representeras av Hedemora kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Hedemora kommuns bildningsförvaltning, Dalarnas Ornitologiska Förening, Dalarnas Botaniska Sällskap, LRF:s kommungrupp i Hedemora och Hedemora Naturskyddsförening.

Uppgift
Stiftelsens främsta mål är att samla in pengar till projekt i Hovranområdet och att se till dessa startas, i egen eller annans regi, som är till gagn för områdets flora och fauna.

Verksamhet
Styrelsen har under åren
  • arrangerat ornitologiska och botaniska exkursioner för allmänheten, 
  • arrangerat röjningsdagar i områden omkring fågeltornen
  • givit bidrag till stöd för att bevara öppna betesmarker i områden intill våtmarkerna
  • ansvarat för viss uppskyltning i området
  • medverkat till en utredning om Hovranområdets utvecklingspotential, vilken nu ligger till grund för ett utvecklingsarbete som leds av Hedemora kommun.
Stiftelsen fortsätter med att sprida information, kunskap och känsla för våtmarkernas betydelse och samlar intressenter i området till stöd för utvecklingen av områdets värden till stöd för områdets värden till gagn för befolkning och lokala näringar anpassat till en ekologiskt hållbar förvaltning av området.

DOFs representant i Stiftelsen är
Stig-Åke Svenson, Säter.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com