Vindkraftspolicy

Foto: Daniel Bengtsson.

Hösten 2009 antog BirdLife Sverige en policy gällande vindkraft, som ett vägledande dokument för fågelskyddsfrågor i samband med vindkraftetablering. Hösten 2013 presenterades en uppdaterad version. Som komplement till denna finns också ett rekommendationsdokument som bl.a. beskriver vilka inventeringar som kan krävas och hur de ska genomföras, hur resultat ska redovisas och vad som ska ingå i MKB, riktlinjer för kontrollprogram samt slutligen något om ekologisk kompensation. Dokumenten kan laddas ner här nedan

 

BirdLife Sveriges policy för vindkraft
BirdLife Sveriges rekommendationer för planering och handläggning av vindkraft