Vindkraftsetableringar

   Foto: Rolf Hagström
Under de senaste åren har Närkes Ornitologiska Förening fått en rad förfrågningar om hur vi ser på olika vindkraftsetableringar. Att ta ställning till huruvida en etablering av vindkraft är bra för fågellivet eller ej är en svår fråga. Det handlar om så många olika hänsyn.
Närkes Ornitologiska Förening lutar sig mot den vindkraftspolicy som Sveriges Ornitologiska Förening har utarbetat. Tillsammans med den lokala kunskap som finns samlat i föreningen försöker vi svara på remisser på bästa möjliga sätt. Oftast handlar det om att den som vill etablera vindkraft måste genomföra ordentliga inventeringar innan myndigheterna kan fatta beslut.
Under den här fliken kommer NOF:s remisssvar plus underlaget till remsissen att finnas.
Kanske har du kunskap om det aktuella området, hör av dig i så fall till fågelskyddskommitten inom NOF.