Välkommen till     Falsterbo Bird Show

1 – 3 september 2017

Kalender

Nyheter
 
2017-07-20

Ur föredragsprogrammet 2017: Vinterfåglar Inpå Knuten

I tolv har BirdLife Sverige uppmanat svenska folket att räkna fåglarna vid fågelmatningarna. Evenemanget syftar i första hand till att öka intresset för fåglar, men kan vi även dra lärdomar om våra vinterfåglars status och utveckling. Visst kan vi det! De senaste åren har runt 20 000 hushåll medverkat, så materialet är stort. Anders Wirdheim, som arbetade med projektet de första tolv åren, ger några exempel på vad Vinterfåglar Inpå Knuten gett.

Läs hela nyheten
2017-07-16

Ur föredragsprogrammet 2017: "Fåglarna och det moderna jordbruket"

Under de senaste 50 åren har förändringarna i det svenska jordbrukslandskapet varit stora. I utpräglade slättbygder har driften intensifierats, i skogs- och mellanbygder handlar det snarare om nedläggning. I båda fallen har effekterna på fågellivet varit påtagliga – och i huvudsak negativa. Med stor säkerhet gäller detta även annan biologisk mångfald. Men det behöver inte vara så illa. Som lantbrukare finns det en hel del man ...

Läs mer
2017-06-28

I föredragsprogrammet under Falsterbo Bird Show 2017;

Vilda, vackra, västra Kina – pandans land med blånande bergslandskap, stora urskogar och många endemiska arter. Att Kina har stora, välbevarade vildmarker är något som brukar vara helt okänt och oväntat för oss i väst där vi mest får höra om miljöförstöring i industrialiseringens spår. Bergen där låglandet möter östra Tibets högland är slående vackra och oerhört artrika. Här möter vi många sällsynta, märkliga, färggranna och...

Läs mer
2017-05-30

Aptitretare inför Falsterbo Bird Show 2017

Under förra året Falsterbo Bird Show genomfördes flera spännande insektsaktiviteter, trollslände-, spindel- och fjärilsvandringar. Särskilt lyckad blev blev en kvällslysning, starka lampor och godsaker som smetades på träden som lockade insekter till sig, eftersom vädret var perfekt. Hela aktiviteten kulminerade med att ett blåbandat ordensfly visades upp för alla som fortfarande var vakna Är du intresserad av insekter s...

Läs mer
Falsterbo Bird Show

Falsterbo Bird Show är en årligen återkommande natur- och miljömässa med fåglar i fokus. Syftet är att öka allmänhetens intresse för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet samt generera ett överskott till fågelskydd och naturvård. I årets upplaga av mässan har barn- och familjeaktiviteter en framskjuten plats tillsammans med en mängd naturupplevelser för alla.

Falsterbo Bird Show äger varje år rum i månadsskiftet augusti/september. Sedan 2015 genomförs evenemanget i och runt Falsterbo Strandbad, alltså i omedelbar anslutning till ändhållplatsen för busslinjerna 100 och 300.

ÅRETS TEMA:

"Fåglar är fantastiska! – Färg, Form & Funktion"
Vellinge kommunBirdLife – Sverige och Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) är arrangörer av Falsterbo Bird Show.

Så här hittar du!

Ta antingen buss 300 (från Hyllie) eller 100 (från Malmö C) till "Falsterbo Strandbad" (sök tider och avgångar på www.skanetrafiken.se), Åk till ändhållsplatsen! Framme!
Öppettider på mässområdet 2017

Fredag 1 september

Kl 12 – 18:  Utställningar, aktiviteter
Kl 18 – 24:  Kvällsaktiviteter med underhållning

Lördag 2 september

Kl 10 – 18:  Utställningar, föredrag och aktiviteter
Kl 13: Armand Krajnc inviger
Kl 18 – 24:  Kvällsaktiviteter med underhållning

Söndag 3 september

Kl 10 – 16:  Utställningar, föredrag och aktiviteter

Huvudsponsorer:

Årets program

Årets program kommer att bli ännu mer innehållsrikt än tidigare år. Antalet utställare ökar och flera nya aktiviteter står på programmet. Torsdagens program riktar sig till förskolor och skolor, såväl barn som naturpedagoger. På fredagen kl 12 slås portarna upp för allmänheten som kommer att kunna ta del av ett fullspäckat program med utställningar, exkursioner, föredrag, underhållning, tävlingar, kulinariska höjdpunkter och social samvaro. Det hela kulminerar med "Bivråkens Dag" under söndagen med bl.a. stipendie- och prisutdelning.

Falsterbo Bird Show erbjuder alltså även i år på ett späckat och allsidigt program för alla smakriktningar. Falsterbo Strandbad utgör navet i det hjul av aktiviteter som står på programmet. 

Läs mer
 
Fågelskydd
Flyttfåglarna är internationella resenärer och passerar obehindrat nationsgränser under sin flyttning. Det innebär att fåglar som under några korta sommarmånader befinner sig på våra breddgrader för att reproducera sig under resten av året befinner sig antingen på flyttning eller i sina vinterkvarter.
Läs mer
 
Barn- och ungdomsaktiviteter 2016

Onsdag 31 augusti och torsdag – fredag 1–2 september 2016 kommer skolklasser från Vellinge, Malmö och Trelleborgs kommun att besöka Falsterbo Bird Show för att delta i de årliga Naturpedagogiska aktiviteterna.  
Hundratals barn kommer att erbjudas aktiviteter som kikarskola, fågellätesigenkänning, ringmärkningsförevisning, småkrypsspaning samt mycket annat. 

Läs mer