Nyheter

2018-03-06

Snösparvar på återbesök!

Snösparv i flykt. Foto: Malin Larsson
Den fjärde mars förra året dök det upp ett dussin snösparvar vid Bråborg, och i år var de en dag tidiga - den tredje mars satt fem stycken på plats igen. De syntes till både lördag och söndag och födosökte på grusrakan ner mot strandängarna eller åkrarna invid.