Nyheter

2018-08-21

Lyckad FiNk-resa till Stekenjokk

Lavskrika, foto: Johan Ekstrand
Blåhake, fjällpipare, fjällabb, lappsparv, smalnäbbad simsnäppa, ringtrast,
lavskrika, fjällripa och dubbelbeckasin. Det är bara några av de 107 arter som
observerades under FiNk:s resa till Stekenjokk 25 juni-5 juli.
 
24 personer deltog i resan som hade sin fasta punkt i Saxnäs i Västerbotten.
Därifrån gjorde vi utflykter till olika lokaler, bland annat längs Stekenjokkvägen
som går både genom Västerbotten och Jämtland. Läs mer om resan i det
kommande numret av FiNk:s tidskrift.
 
Vid pennan
Lena Hagberg
Fjällabb, foto: Nils-Åke Andersson