Föreningsinformation

Ångermanlands Ornitologiska Förening, ÅOF, är en fristående förening under Sveriges Ornitologiska Förening (SOF). Lokal fågelklubb finns i Nordmaling. Föreningen är ideell och arbetar för att utforska och skydda  fågelfaunan och värdefull natur i landskapet Ångermanland. Föreningen arbetar också för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglarna och deras livsvillkor samt att befrämja kontakten mellan föreningens medlemmar.

Föreningen bildades 1971. Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bl.a. genom att stimulera till ornitologiska undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor som berör dess verksamhet samt anordna föreningsmöten och exkursioner.