Bli medlem

Ångermanlands Ornitologiska Förening (ÅOF) är en förening som är till för alla. Kunskaperna varierar med intresset för fåglar och natur har vi gemensamt.

Trots att vi är hundratals medlemmar så behöver vi bli ännu fler. Genom att bli medlem ger du oss ännu större kraft att förändra, både genom att vi blir fler och genom ökade resurser.


Som medlem får du:

  • tidningen Gråspetten med 4 nummer per år
  • inbjudan till intressanta föredrag
  • delta i exkursioner
  • öka dina fågelkunskaper
  • nya vänner

Årsavgift för medlemskap i ÅOF är för år 2017 är 200 kr. För ungdom upp till 21 år: 100 kr (födda 1997 eller senare) och för stöd eller familjemedlemskap, 50 kr.

Verkar det intressant? Tveka inte längre utan skicka ett mail eller helt enkelt betala in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto 2 99 26-3.

Välkommen till oss!


 

Här ser du senaste numret av Gråspetten. Nr 1/2017