Bli medlem
medlem@birdlifemedelpad.se

Medelpads ornitologiska förening (MOF) är en förening som är till för alla. Kunskaperna varierar med intresset för fåglar och natur har vi gemensamt.

Trots att vi är hundratals medlemmar så behöver vi bli ännu fler. Genom att bli medlem ger du oss ännu större kraft att förändra, både genom att vi blir fler och genom ökade resurser.


Som medlem får du:

  • tidningen Fåglar i Medelpad 4 gånger per år
  • inbjudan till intressanta föredrag
  • delta i exkursioner
  • öka dina fågelkunskaper
  • nya vänner

Årsavgift för medlemskap i MOF är 250 kr. För ungdom upp till 21 år: 75 kr. Familjemedlemskap: 300 kr (en eller flera familjemedlemmar).

Verkar det intressant? Tveka inte längre utan skicka ett mail eller helt enkelt betala in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto 430 23 03-5.


Du som redan är medlem får ditt inbetalningskort för att förnya ditt medlemskap från Sveriges ornitologiska förening (SOF) vilka administrerar vårt medlemsregister.


Välkommen till oss!