Fåglar i Medelpad
faglarimedelpad@birdlifemedelpad.se

Föreningens tidskrift, Fåglar i Medelpad utkommer med fyra nummer  per år. Som medlem får du föreningens tidskrift utan extra kostnad. Juridisk person kan prenumenera på tidskriften till en kostnad motsvarande medlemsavgiften.