Fåglar i X-län (Fix) arkiv

Nedan publiseras lite äldre utgåvor av tidningen Fåglar i X-län (Fix). Syftet är att göra innehållet sökbart. Innehållsförteckningarna för de publiserade utgåvorna finns nedan. 

2014:4 <länk till tidningen>

2014:3 <länk till tidningen>

2014:2 <länk till tidningen>

2014:1 <länk till tidningen>

2013:4 <länk till tidningen>

2013:3 <länk till tidningen>

2013:2 <länk till tidningen>

2013:1 <länk till tidningen>

2012:4 <länk till tidningen>

2012:3 <länk till tidningen>

2012:2 <länk till tidningen>

2012:1 <länk till tidningen>

2011:4 <länk till tidningen>

2011:3 <länk till tidningen>

2011:2 <länk till tidningen>

2011:1 <länk till tidningen>

2010:4 <länk till tidningen>

2010:3 <länk till tidningen>

2010:2 <länk till tidningen>


2010:1 <länk till tidningen>
 • Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 3
 • Skogsskydd i Gävleborgs län, (Andreas Wedman), sid 4
 • Lantbrukare är nyckeln till mångfald, (Sönke Eggers, Sören Eriksson), sid 13
 • Något om sångsvanarna vid nedre Dalälven, (Per Aspenberg), sid 18
 • Vitvingad trut, (Martin Alexandersson), sid 22

2009:4 <länk till tidningen>
 • Styrelsens sida, (Mats Axbrink), sid 87
 • Skäggtärna ny art för Hälsingland, (Thomas Tiger), sid 88
 • Tuvsnäppa - förstagångsfynd för Hälsingland, (Stefan Persson, Mats Axbrink), sid 91
 • Korttålärka - förstagångsfynd för Hälsingland, (Mats Axbrink), sid 93
 • Två vindkraftprojekt där hänsyn tas till kungsörnarna, (Calle Zetterlund), sid 95
 • Kustfågelrapporten klar, sid 97
 • Brun kärrhök är riksinventeringsart 2010, sid 100
 • Riksinventering av berguv. Sammanställning av inventeringen 2009, (Stig Norell), sid 101

2009:3 <länk till tidningen>
 • Fågelrapport för Gästrikland 2008

2009:2 <länk till tidningen>
 • Styrelsens sida, (Mats Axbrink), sid 31
 • Örngruppens verksamhet 1978-2009, (Per Aspenberg), sid 32
 • Ingen trutdöd i Gävlebukten sommaren 2009, (Per Aspenberg), sid 38
 • Pilgrimsfalk 2009, (Calle Zetterlund), sid 44
 • Fågelskådarprofil - Helena Persson, (Calle Zetterlund), sid 45
 • Kungsörnsinventeringen 2009, (Calle Zetterlund), sid 48
 • Sveriges Ornitologiska Förenings policy om vindkraft, sid 49

2009:1 <länk till tidningen>
 • Fågelrapport för Hälsingland 2008

2008:4 <länk till tidningen>
 • Fågelrapport för Gästrikland 2007

2008:3 <länk till tidningen>
 • Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 55
 • Januari - en mörk tid (Robert Lindberg), sid 56
 • Januarirace 2009 (Martin Alexandersson), sid 61
 • Bonusunge hos gråspettarna (Bosse Forsling), sid 62
 • Pilgrimsfalken etablerar sig igen i länet (Calle Zetterlund), sid 64
 • Kungsörnsinventering 2008 (Calle Zetterlund), sid 70
 • Riksinventering av berguv (Mats Axbrink), sid 71
 • Tonåriga lavskrikor (Anders Ekholm), sid 73

2008:2 <länk till tidningen>
 • Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 31
 • Gråspetten (Picus canus) på Ödmorden (Bosse Forsling), sid 32
 • Inventering av nattskärra i Hälsingland 2007 (Robert Lindberg), sid 44
 • Riksinventering av gråspett i Hälsingland 2007 (Stefan Persson), sid 49

2008:1 <länk till tidningen>
 • Fågelrapport för Hälsingland 2007

2007:3 <länk till tidningen>
 • Fågelrapport för Gästrikland 2006

2007:2 <länk till tidningen>
 • Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 31
 • Den tama strandskatan (Martin Alexamdersson), sid 32
 • Roskarlen på Eggegrund 1967-2007 (Per Aspenberg), sid 34
 • Övergumpsfläcken hos icke juvenila stäpp-, ängs- och blå kärrhökar (Thomas Tiger), sid 43
 • Kungsörnsinventeringen 2007 (Per Aspenberg), sid 57

2007:1 <länk till tidningen>
 • Fågelrapport för Hälsingland 2006

2006:4 <länk till tidningen>
 • Fågelrapport för Gästrikland 2005

2006:3 <länk till tidningen>
 • Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 63
 • Pilgrimsfalk åter häckande i Gävleborgs län (Calle Zetterlund), sid 64
 • Trutdöden i Gästrikland sommaren 2006 (Per Aspenberg), sid 70
 • Riksinventering av storskarv 2006 (Per Aspenberg, Mats Axbrink), sid 76
 • Örngruppens verksamhet 2004-2006 (Per Aspenberg, Mats Axbrink), sid 86

2006:2 <länk till tidningen>
 • Kungsörnsinventering 2006 (Carl-Erik Zetterlund), sid 31
 • Kungsörnsymposium 2006 (Börje Dahlén), sid 32
 • Riksinventering av silltrut i Hälsingland 2006 (Mats Axbrink), sid 36
 • Silltruten i Gästrikland 1971-2006 (Per Aspenberg), sid 43
 • Återfynd av silltrutar ringmärkta vid Hälsingekusten (Mats Axbrink, Kenneth Karelius, Lars G Lindström), sid 51

2006:1 <länk till tidningen>
 • Fågelrapport för Hälsingland 2005

2005:4 <länk till tidningen>
 • Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 131
 • Färre gråtrutar drabbade av trutdöden i Gästrikland sommaren 2005 (Per Aspenberg), sid 132
 • Förstagångsfynd Rostgumpsvala på Orarna (Anders Johansson), sid 140
 • Förstagångsfynd Rostgumpsvala på Hölick (Mats Axbrink), sid 142
 • Förstagångsfynd Vassångare i Hillesjön (Anders Johansson), sid 143
 • Örnar tågdödade, igen (Mats Axbrink), sid 144
 • En ”ny” fågellokal, Karinmossen och Gråtängarna (Sven H Jansson), sid 147
 • Nya skärgårdsinventeringar längs Bottenhavskusten (Mats Axbrink), sid 151

2005:3 <länk till tidningen>
 • Kungsörn i Gävleborgs län 2005 (Carl-Erik Zetterlund), sid 103
 • Örngruppens verksamhet 2004-2005 (Per Aspenberg), sid 104
 • Förstagångsfynd av halsbandsflugsnappare i Gästrikland (Patrik Wildjang), sid 109
 • Tre lavskrikor (Carl-Erik Zetterlund), sid 112
 • Häckningar av storskarv i Gästrikland 2005 (Per Aspenberg), sid 118

2005:1 <länk till tidningen>
 • Fågelrapport för Hälsingland 2004

2004:4 <länk till tidningen>
 • Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 151
 • Det ser inte bra ut för berguven i länet (Mats Axbrink, Stig Norell), sid 152
 • Tjugotre år silvertärna (Mats Axbrink), sid 155
 • Rapport från Svalanmöte, sid 157
 • Fågelskådarporträtt Mats Westberg (Carl-Erik Zetterberg), sid 159
 • Inventering av gråhäger i Hälsingland 2004 (Mats Axbrink), sid 163
 • Riksinventering av häger i Gästrikland 2004 (Per Aspenberg), sid 167
 • Hur stor andel av havsörnarna är ringmärkta? (Per Aspenberg), sid 172

2003:3 <länk till tidningen>
 • Örnseminarium, sid 123
 • Geografiskt ursprung för örnar sedda på örngruppens utfodringsplatser 1983-2001 (Per Aspenberg), sid 124
 • Örngruppens verksamhet 2001-2003 (Per Aspenberg), sid 134
 • Återfyndet med stort Å (Pressrealese), sid 138
 • Minskad trutdöd i Gästrikland sommaren 2003 (Per Aspenberg), sid 139
 • Inventering av skrattmås i Hälsingland 2002 (Mats Axbrink), sid 145
 • Flyttningsmönster hos skrattmås från hälsingeskärgården (Mats Axbrink, Kenneth Karelius, Lars Göran Lindström), sid 152
 • Kungsörnsgruppen Gävleborg (Carl-Erik Zetterlund), sid 157
 • Kungsörnsinventering 8 mars 2003 (Carl-Erik Zetterlund), sid 159

2003:1 <länk till tidningen>
 • Styrelsens sida (Mats Axbrink), sid 3
 • Fågelrapport Hälsingland 2002, sid 4
 • Har fåglar ett eget sökarsystem (Thomas Tiger), sid 56
 • Riksinventering av backsvala 2003 (Robert Lindberg), sid 58