Mascher´s lada - Insamling till fågelskådarplats i Öfjärden

"Maschers lada" vid Öfjärden. Här vill vi bygga en handikappanpassad skådarplattform. Hjälp oss med detta genom att sända in ett bidrag till Örnsköldsviks Naturskyddsfond, Bg 5227- 4537. Märk talongen ”Maschers Lada”! Foto: Thomas Birkö.


För att hedra minnet av Jan W Mascher har ÅOF tillsammans med Naturskyddsföreningen i Ö-vik och i länet bestämt att starta en insamling av pengar för att kunna bygga upp en handikappvänlig fågelskådarplats vid Öfjärden i Örnsköldsvik - Se minnesrunan över Jan i fliken till höger!

Den gamla obsladan som finns idag har vi Örnsköldsviks skådare sedan länge kallat för "Maschers lada" Det var här man ofta träffade på Jan vilket gav oss många lärorika och trevliga stunder tillsammans med honom. Vi vill att platsen skall få en upprustning och bli en bekväm skådarplattform under tak som också är anpassat för personer med funktionshinder så att alla kan nyttja den. Även en parkeringsplats behöver byggas här.

Hjälp oss bidra till att åstadkomma detta genom att sätta in pengar på Jan W Maschers minnesfond; Hittills har över 20 000 kr inkommit till Naturskyddsfonden för detta ändamål.

 

Bidrag sänds till Örnsköldsviks Naturskyddsfond, Bg 5227- 4537. Märk talongen ”Maschers Lada” 

ÅOF kommer under året även att på andra sätt försöka få ihop pengar så att detta kan bli den grundpott som vi kan utmana kommunen och länsstyrelsen att växla upp så att vi får en fågelobservationsplats i landskapet som håller hög klass.