Styrelse

 

Ordförande

Mats Axbrink
Sofiedalsv 13
824 34 Hudiksvall
070-608 99 14
mats.axbrink@telia.com

Vice ordförande

Anders Johansson

Runstensvägen 84
804 33 Gävle
026-61 25 02

Kassör/Medlemsansvarig

Stefan Persson
Tönnånger 133
823 92 Holmsveden
0270-42 21 56
persson.stefan@soderhamn.com

 

Sekreterare

Robert Lindberg

Ellervik 221

820 23 Bergvik
0270-100 88

Webb:

Olle Thyrestam

072-731 78 88
thyrestam@yahoo.com

 

Ledamöter:
 

Kent Westlund

0278-65 09 19

Magnus Åström
026-25 73 46

Rebecka Jonpers
073-067 97 87

Sven Gustafsson
073-091 97 13