Styrelse

 

Ordförande

Mats Axbrink
Sofiedalsv 13
824 34 Hudiksvall
070-608 99 14
mats.axbrink@telia.com

Vice ordförande

Anders Johansson

Runstensvägen 84
804 33 Gävle
070-3487818

Kassör/Medlemsansvarig

Stefan Persson
Tönnånger 133
823 92 Holmsveden
070-342 64 63
pankfors@gmail.com

 

Sekreterare

Robert Lindberg

Ellervik 221

820 23 Bergvik
070-566 34 77

Webb:

Olle Thyrestam

072-731 78 88
thyrestam@yahoo.com

 

Ledamöter:
 

Kent Westlund

0278-65 09 19

Magnus Enbarr
070-2914181

Rebecka Jonpers
073-067 97 87

Anders Delander
073-8413313