Tidskriftsbibliotek

GLOF har ett bibliotek med tidskrifter vi får i utbyte med andra föreningar. Tidskrifterna är tillgängliga för GLOF:s medlemmar och lån förmedlas av Kent Westlund, tel. 0278-65 09 19.