Dalarnas Ornitologiska Förening

Forskning/Inventering

Sävsparv blir ringmärkt i Kyrkbytjärn, Falun. Foto: Glenn Costello
 
Ornitologi betyder egentligen forskning om fåglar, men få inom Dalarnas Ornitologiska Förening skulle kalla sig forskare. DOFs alla eldsjälar jobbar bland annat med att dokumentera fågelfaunan genom inventeringar, rapporteringar och ringmärkning.

Tack vara allas ideella arbetsinsatser och deras "amatörforskning" vet vi mer och mer om Dalarnas fåglar och deras liv.

Under begreppet Forskning/Inventering har vi samlat DOFs arbete med inventeringar, rapporteringar och ringmärkning. Andra verksamheter som t ex olika fågelprojekt skulle också kunna platsa under forskning, men du hittar dem under Fågelskydd.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com