Dalarnas Ornitologiska Förening

Berguv

 
 

Rapportera berguv till Artportalen
Rapportera dina observationer av berguv till Artportalen - så kommer sammanställningarna med i fågelrapporten fråm Regionala Rapport Kommittén.



Projekt Berguv Dalarna
1977 startade DOF Projekt Berguv Dalarna med uppfödning och utsättning av berguvar i Dalarna. Som mest hade projektet 10-14 avelspar runt om i Dalarna. Projektet är avslutat och de få uvar som är kvar ingår numera i projekt Berguv Norr. Totalt har projektet släppt ut 327 ungar
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com