Dalarnas Ornitologiska Förening

Fjällfågelinventering

Fjällpipare, Nipfjället. Foto: Bo Hultgren
 
Inventeringen av fåglar i Dalafjällen drivs av Länsstyrelsen Dalarna inom den regionala miljöövervakningen. Tanken med inventeringen är att den genom att komplettera de få standardrutterna som finns i fjällen (sex standardrutter) ska få ett bra underlag för att bedöma hur det går för fjällfåglarna, vilket är uppgifter för att följa upp miljömålet Storslagna fjällmiljö. Inventeringen påbörjades 2006 och kommer att bedrivas årligen.

I Dalafjällen finns 24 fjällfågelrutter spridda över hela fjällområdet och ambitionen är att göra 12 rutter per år. Fältarbetet görs huvudsakligen av personal på Länsstyrelsen Dalarna, men den senaste årens utvidgade inventering har gjort att ett samarbete med DOF om inventeringsinsatser har inletts.
För inventerare utgår lön och reseersättning.

En sammanställning av vad som har gjort hittills i projektet, t.o.m. 2015, har publicerats i Länsstyrelsen Dalarnas rapportserie och kan laddas ner här!

Kontaktpersoner: Urban.Gunnarsson@lansstyrelsen.se eller ulf@kolmodin.nu
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com