Dalarnas Ornitologiska Förening

Tips inför inventeringen av knölsvan

Ruvning: Dokumentera ruvning från ca 20 april till mitten av maj. Viktigaste period att fastställa häckning. Notera i rapporten var i sjön boplatsen iakttagits, då i vissa sjöar flera par förekommer. Att konstatera ruvning är bästa sätt att räkna antalet häckande par vid en lokal. Iakttagelse av enbart bobygge i början av säsongen räcker inte för att konstatera säkerställd häckning, utan måste följas upp senare med att paret påbörjat ruvning.
 
Små ungar: I slutet av maj kan de tidigaste kläckta kullarna ses, men vanligen från början av juni. Ibland försvinner ungar, så det kan vara svårt att bedöma häckning om man besöker lokalen bara vid ett tillfälle i juni-juli.
 
Rapportering:
Dokumentera i första hand på Artportalen direkt. Skriv gärna även extra info i kommentarsfältet.
 
I andra hand till Rapportkommittén i mail: rrkdalarna@gmail.com eller till Thomas Möller 070-687 55 87.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com