Dalarnas Ornitologiska Förening

Myrinventering

Gulärla. Foto: Bengt Eriksson
 

Myrinventeringen

Den pågående inventeringen av fåglar på myrar i Dalarna är ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Dalarna och DOF. Inventeringen påbörjades 2014 och beräknas vara avslutad senast 2020.

År 1976-79 inventerades 184 myrar i Dalarna och den nu pågående inventeringen är uppföljning av den inventeringen. Ett hundra av de tidigare inventerade myrarna har slumpvis utvalts för ny inventering. Fältarbetet görs av DOF:s medlemmar och tjänstemän på Länsstyrelsen.

Lön och reseersättning ges till inventerare. Stora förändringar har skett sedan slutet av 1970-talet. Se tidskriften Fåglar i Dalarna.

Kontaktpersoner: urban.gunnarsson@lansstyrelsen.se eller ulf@kolmodin.nu
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com