Dalarnas Ornitologiska Förening

Sjöfågeltaxering

Storskrakar vid Fänforsen i Gagnefs kommun. Foto: G. Costello
 
SOF-BirdLife och Svensk fågeltaxering har gemensamt tagit fram en ny inventeringsform av sjöar/våtmarker och som kommer att benämnas Sjöfågeltaxeringen.
 

Beskrivning

Sjöfågeltaxeringen ska till större delen bygga på synobservationer med handkikare och tub, snarare än hörselobservationer av revirhävdande fåglar.Inventeringen omfattar alla typer av våtmarker som sjöar, vattendrag, småvatten, strandängar och kuststräckor - dock inte myrar och mossar då de täcks in av standardrutterna.
 
Fågelarter som omfattas är de arter som är knutna till vatten och våta miljöer samt rovfåglar, men inte tättingar, dvs lommar, doppingar, hägrar, skarvar, änder, tranor, sumphöns, vadare, måsar, tärnor och rovfåglar.
 
Det är meningen att ”inventerandet” ska vara lite lättare än andra inventeringar och därmed locka nya personer att ta del aktivt av pågående fågelövervakning och det finns inget krav på att samma person måste fortsätta varje år, däremot går det att tillsammans med någon dela på en inventering.
 

Olika metoder

Punktrutt
Kan bestå av endast en räkningspunkt eller ett antal mellan 1-20. Ingen bestämd tid vid varje punkt. Räkna tills du rimligtvis har fått med alla arter och individer vid punkten. Storleken, åtkomstmöjligheter och överblick av aktuellt område bestämmer antalet räkningspunkter. Punkterna ska vara samma fortsättningsvis varje år.
 
Fågeltornsräkning
Egentligen samma sak som ovanstående. Vid denna räkning får man utöka tiden vid denna ”punkt”, kanske minst en ½-timme för att täcka in ett större område som det blir vid räkning från ett fågeltorn. Meningen med denna ”metod” är att göra ”sjöfågeltaxeringen” lite mera populär bland fågelskådare. Vi besöker ju alltid ett fågeltorn någonstans och säkert skriver vi ner vad ser. Nu kan vi direkt bidra med siffror till fågelövervakningen.
 
Inventeringsslinga
Innebär att man längs en slinga runt t.ex. en våtmark fortlöpande räknar de fåglar som dyker upp efter hand som man rör sig. Du stannar där det behövs, för att se och lyssna, men inte vid bestämda punkter. En slinga har heller ingen bestämd längd. Detta är en något mer krävande inventering, då man måste bedöma t.ex. om det är en ny fågelindivid du ser och som du kanske nyss räknade. Samma slinga används varje år och alla rutter eller fågeltorn ska koordinatsättas och för detta finns en ganska enkel metod som beskrivs i information på Svenskfågeltaxerings hemsida, se adress nedan. Detta är ju något som behöver göras endast en gång för rutten eller punkterna..
 

Vill du bli "sjöfågelinventerare"?

Har du inte inventerat tidigare, men tycker att du känner igen de flesta fåglar är detta något för dig att pröva på.  Kanske tillsammans med någon kunnigare skådare och kanske sedan fortsätta själv. Det går bra att ”boka” lokaler redan nu för nästa års inventering.
Hör av er till Lars-Erik med anmälan eller frågor.
 

Kontaktperson i Dalarna

Kontaktperson och regional samordnare för Sjöfågeltaxeringen i Dalarna
Lars-Erik Nilsson, Borlänge
0243-22 37 47, 070-303 19 05
Beskrivning, rapportblanketter med mera finns på Svensk fågeltaxerings hemsida.
 
Mer allmän information finns på SOF-BirdLifes hemsida.
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com