Dalarnas Ornitologiska Förening

Standard- och nattrutter

Foto: Glenn Costello
 

Standard- och nattrutter

Inventeringen är ett samarbetsprojekt mellan Lunds universitet, Länsstyrelsen Dalarna och DOF. Lund står för sammanställningar och resultat, Länsstyrelsen bidrar med medel till resor och DOF är behjälplig med inventerare.

Standardrutten görs en gång per år på en i förväg bestämd rutt på 8 km och nattrutten görs tre gånger per år, i mars, april och juni. Nattrutten bestämmer man själv. Inventeringarna ställer stora krav på att känna igen alla fåglar både till utseende och läte.

För mer information se: www.fageltaxering.lu.se
Kontaktperson i Dalarna ulf@kolmodin.nu eller 0226 10525.

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com