Dalarnas Ornitologiska Förening

Inventering av storspov på åkermark

 
 

Storspov på åkermark i Dalarna


Sedan 1984 inventeras förekomsten av storspov på närmare 50 i förväg bestämda åkermarksområden i Dalarna. Områdena är desamma år från år och inventeringen genomförs vart femte år. Nästa gång blir alltså säsongen 2019.

Samtidig har vissa år även tofsvipa inventerats på områdena. 

Det har visat sig att storspoven minskat med mer än 50% under perioden 1984-2014, medan tofsvipa verkar ha en ganska stabil population på åkermark.

Kontaktpersoner: forslund.mats@telia.com och ulf@kolmodin.nu
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com