Dalarnas Ornitologiska Förening

Ringmärkning

Skata blir ringmärkt i Kyrkbytjärn. Foto: Glenn Costello
 

Ringmärkning i Dalarna

För tillfället bedrivs två stora ringmärkningsprojekt i Dalarna, inte i DOFs regi, men av aktiva DOFare. Det finns flera ringmärkare i Dalarna och pågår också ringmärkning av fler och andra arter - men här och nu presenterar vi ...

  • Ovansiljans ringmärkargrupp vid Lindänget, Orsa
  • Falu Ringmärkare

Ringmärkning, ett viktigt hjälpmedel i fågelforskningen

Med hjälp av ringmärkning får vi uppgifter om olika fågelarters flyttningsvägar, rastnings- och övervintringsområden samt flyttningshastigheter. Ringmärkning kan även ge oss uppgifter om populationsförändringar, fåglars ålder, dödlighet och dödsorsaker, trohet beträffande födelseplats, häckningsplats och är en viktig miljöindikator.
 

Om du hittar en ringmärkt fågel

Det är väldigt viktigt att du rapporterar en ring som du hittar. På Naturhistoriska riksmuseet finns det instruktioner om hur du fyller i blanketten. Du kommer också att få svar på när och var fågeln blev ringmärkt.

 

 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com