Dalarnas Ornitologiska Förening

Falu Ringmärkare

Huvudansvarig Gittan Matsson med en talgoxe
 

Falu ringmärkare

Det genomförs fyra olika ringmärkarprojekt i Falun. Huvudansvar och ringmärkarlicens för projekten har Gittan Matsson. Det finns många som assisterar och några med medhjälparlicens. Våren 2016 genomfördes en assistentkurs som lockade många. Alla intresserade är välkomna att delta i CES märkningen som publik eller medhjälpare.
 
Falu Ringmärkare har en egen facebooksida som heter Ringmärkning i Falun och Gittan har en blogg. Där hittar ni information om öppna ringmärkningar och resultat från märkningarna. Studiefrämjandet är ett viktigt stöd i projekten.
 

CES märkning - Constant Effort Sites

Den startades 2002 vid Kyrkbytjärn i Vika och sedan dess har vi genomfört märkningen under häckningstid, 12 gånger från maj till augusti vid samma dag och samma tidpunkt. 2008 utökades antal nät till 15 stycken och det är den standardisering vi fortfarande följer. CES är ett Europeiskt projekt som visar på populationsförändringar, ungfågelöverlevand, vuxenöverlevnad och ortstrohet. Det är väldigt många fåglar som kommer tillbaka efter övervintringen och det är alltid lika fascinerande när de små tropiska sångarna vi ringmärkt kontrolleras efter 3 år, då vet vi att de flugit minst fem gånger över Medelhavet och Sahara för att landa i samma buske vid Kyrkbytjärn. Mer om Constant Effort Sites hittar ni här!
 

Holkmärkning vid Hälsinggården

Det är 21 holkar uppsatta längs cykelvägen mellan Hälsinggårdsbryggan och Roxnäs. Hälften sitter mot norr och hälften mot söder. Holkarna har setat sedan 2013 då det började som ett gymnasieprojekt. Haraldsbogymnasiet lades ner, men holkarna är kvar. Varje år kontrolleras äggläggning, kläckning och sedan ringmärks ungarna i juni. Med ett undantag så har det varit talgoxe, blåmes och svartvit flugsnappare i holkarna. Undantaget var en nötväckehäckning.
 

Ljusloggning av tornseglare

Tillsammans med Lunds universitet har ett intressant ljusloggningsprojekt genomförts på två häckande grupper tornseglare, i Bjursås och i Kniva. Genom loggningen har vi kunnat följa våra tornseglare till Liberia-Kongo och tillbaka till häckplatsen. Alla tornseglare, gamla som ungar, har ringmärkts. Numera loggar jag inga nya tornseglare eftersom de redan hjälpt oss tillräckligt med små logg-ryggsäckarna på ryggen. Numera kontrolleras bona varje år i juli för att se om någon loggbärare kommer åter och samtidigt får alla omärkta en ring. Vill du läsa mer finns denna artikel i FoF från 2012.
 

Höstmärkning vid Ingarvshöjden

Efter 25 augusti, då CES är avslutad, börjar höstmärkningen på Ingarvshöjden. Den platsen har varit mycket bra för blåhakar, piplärkor, siskor och rariteter som videsparv. Tyvärr har buskage och träd vuxit sig höga, men fortfarande ger det mycket blåhakar och en hel del smått och gott. Under hösten ringmärker vi när vädret och lusten faller på fram till oktober. 
 
 

Lokala fågelklubbar i Dalarna

Hovranområdets ornitologiska förening
Folkare ornitologiska förening
Tunabygdens fågelklubb
Falu fågelklubb
Leksands fågelklubb
Fågelklubben Vingarna

Andra naturvårdsföreningar

Naturskyddsföreningen i Dalarna
Skogsriskan
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland
Dalarnas Botaniska Sällskap

Kontakta DOF

Ordförande
Stig-Åke Svenson
070-56 11 201
stig-ake.svenson@telia.com

RRK
Urban Grenmyr
070-69 78 010
urban.grenmyr@gmail.com

Medlemskap
Bengt Eriksson
073-68 73 528
parus.major@telia.com

Redaktionen
FiD Redaktör - Svend Svarrer
072-21 02 097
svend.svarrer@gmail.com

Hemsida & Facebook - Glenn Costello
070-71 78 449
glenncostello11@gmail.com