Medlemstidningen Gråspetten

Gråspetten är föreningens medlemstidskrift som utkommer med fyra nummer per år. Som medlem i föreningen får du tidskriften. Medlemskap kostar 150 kr/år för vuxna och 75 kr för ungdomar (födda 1994 eller senare).Tidskriften skrivs av medlemmarna själva så du är välkommen att dela med dig av upplevelser, inventeringar, foton m.m. till redaktionen.

Gråspetten trycks i fyrfärg
Från och med 2012 trycker vi tidningen i fyrfärg. Vi hoppas att det ska inspirera dig att fortsätta vara medlem i fortsättningen. Sprid gärna information till andra fågelintresserade i landskapet. Föreningen och fåglarna behöver ditt stöd! Värva därför gärna fler medlemar till ÅOF!! 
 
Exempel på siduppslag i nr 3 2012 av Gråspetten. Bidra gärna med foton till vår tidskrift nu när vi trycker tidningen i färg!