1980

I december 1980 gjordes ett första nummer av ÅOFs medlemstidskrift "Gråspetten". Det var ett stencilerat nummer i A4 format.

Innehåll


2.  Vad är Gråspetten?

3.  Styrelsens adresser.

3.  Årsmötet 1980.

4.  Trana och smålom - riks-
     inventeringsarter 1980.


4.  Fjällvråk upprop - 1980-1981

5.  Fågelrapport 1979 -
     Ångermanland.

8.  Övriga fågelrapporter.

9.  Härmsångare i Ångermanland.

11. Holkhäckande hornuggla.

11. Blåkråka sedd 1980

11. Projekt Berguv Nord.

13.  Flugsnapparägg ovanpå talgoxägg

13. Ett utflyktsmål

      Georg Hom

15. Fågelatlasen, läget
      i Ångermanland 1980

18. Nya böcker.

19. SOF-material