1981

1981 kom det ut tre nummer av Gråspetten i A4 format. Det sista av dessa var en fågelrapport över fågelarter sedda under 1981

Innehåll


2.   Vad är Gråspetten?

2.   Synpunkter på Gråspetten.

3.  Styrelsens adresser.

3.   Projekt Berguv Nord - adresser.

4.   Om fåglar i allmänhet
.

5.   ÅOF- Rovfågelsgruppen.

6.   Jaktfalk skjuten.

6.   Äter berguven as/köttavfall?

7.   Förutsättningen för lyckade holkhäckningar.

9.   Gulsparv och ortolansparv i AC-län.

12.  Smålom - riksinventering 1980.

13.  Lästips.

13.  Ett utflyktsmål - Betarjön.

17.  Vassfågelinventering

18.  Några holkhäckningar 1980

18.  Att studera fåglar i deras frånvaro.
 
19.  Slaguggla - Slaguggleholk.

20.  Fågelatlasen - Pärluggla.

22.  SOF-material.
 

Innehåll
 


2.   Vad är Gråspetten?

2.   Kort från redaktionen.

3.   Styrelsens adresser.

4.   Slaguggla - slaguggleholk.

9.    En sannsaga för ornitologer


9.   Amerikanska fågelgäster.

11.  När rosenstaren kom till Fiskar-Pelle

12.  Ny bok.

13.  Årsmötesexkursionen -81

13.  På besök i slumkvarteren?

14.  Rapportering.

14.  Berguv Nord material.

15.  Rapportering Fågelatlas.

16.  SOF-material.Innehåll


2. Fåglar i Ångermanland sedda
    och hörda 1981